Projekt „Obnova materiálně technického zázemí Pečovatelské služby města Pečky“


Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Období realizace: 1.6.2022 – 31.12.2023
Projekt řeší rozvoj a zkvalitnění terénní a ambulantní pečovatelské služby, služeb poskytovaných v denním stacionáři, obnovu zastaralého zázemí a počítačového vybavení organizace.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a zkvalitnění služeb pro osoby se sníženou soběstačností v regionu.

Výsledkem projektu je pořízení 2 elektromobilů pro terénní služby, instalace kolejnicového zvedacího systému do střediska osobní hygieny a denního stacionáře, obnova zázemí pro pečovatelky a sociální pracovnice, výměna IT techniky.

Nové vozy pro terénní pečovatelskou službu.

Nový zvedací kolejnicový systém pro klienty střediska osobní hygieny a denního stacionáře.

Přejít nahoru