Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat potřebnou podporu, pomoc a péči osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Naše služby

Způsob poskytování služby vychází z individuálně určených potřeb klienta. Ze začátku spolupráce je domluven rozsah a způsob poskytování služby, který lze kdykoliv změnit dle měnících se potřeb klienta.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomáháme s oblékáním a svlékáním , přesunem na lůžko nebo vozík, s podáním stravy a pití
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomáháme s osobní hygienou jak v domácnosti dle stavu klienta (pomoc se sprchováním/doprovod na WC  a pomoc s hygienou na WC/hygiena na lůžku u imobilních osob/ výměna inkontinentních pomůcek), tak ve středisku osobní hygieny (koupel ve vaně se zvedákem/sprchování v bezbariérovou sprchovém koutě)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomáháme při přípravě jednoduchého jídla a pití. Stravu nedovážíme, pro zajištění obědů klientům spolupracujeme s místními dovážkovými firmami
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomáháme s nákupy potravin, drogérie a dalších věcí osobní potřeby, pomáháme s jednoduchým úklidem domácnosti. Pro zajištění velkého úklidu domácnosti doporučujeme nedaleké úklidové firmy. Pomáháme s vypráním a vyžehlením osobního a ložního prádla  – ve středisku osobní hygieny nebo v domácnosti klienta. V případě potřeby pomůžeme s donáškou vody a s topením v kamnech.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázíme klienty k lékaři, na úřady, do institucí poskytující veřejné služby a zase zpět domů
Provozní doba poskytování pečovatelské služby
 • Ve středisku osobní hygieny :
  od pondělí do pátku v době od 7.00 do 15.30 hodin
 • Terénní pečovatelská služba v domácnostech klientů
  každý den 7.00 – 20.30 (kromě dovozu obědů)
Zásady poskytovaných služeb:
 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování soukromí klienta
 • respektování lidské důstojnosti každého člověka
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • podpora samostatnosti
 • podpora udržení stávajících schopností a dovedností
Cíle pečovatelské služby:
 • Umožnit klientům setrvat v domácím prostředí co nejdéle
 • Zajistit klientům bezpečnou osobní hygienu a pomoc při péči o vlastní osobu (oblékání/svlékání/přesun na lůžko nebo vozík)
 • Zajistit pomoc při běžných domácích úkonech (oblékání, svlékání, nákup a pochůzka – např. vyzvednutí receptu v lékárně)
 • Zajistit pomoc při snídani, obědě a večeři
 • Zajistit bezpečný pobyt a pohyb v domácím prostředí.
Místní dostupnost pečovatelské služby
 • Pečky a obce do 15 km dojezdu
Formy poskytování pečovatelské služby
 • terénní – poskytovaná v domácnosti uživatele
 • ambulantní – poskytovaná ve středisku osobní hygieny v sídle organizace

 

Cílová skupina osob a její věková struktura:
 • Cílová skupina
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
 • Věková struktura
  • bez omezení věku

Pečovatelská služba u cílové skupiny „rodiny s dítětem/dětmi“ může být poskytnuta:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí (poskytována bez úhrady)
Postup při zavádění pečovatelské služby

Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem, osobně v sídle organizace. Následně Vás navštívíme, abychom si sdělili, co byste od nás potřeboval(a) a co můžeme nabídnout my Vám a za jakých podmínek, včetně ceny za službu.
Součástí jednání je vždy poskytnutí odborného sociálního poradenství, včetně zprostředkování kontaktu na další veřejné služby.


Vztah mezi klientem a Pečovatelskou službou městem Pečky je smluvní, tj. pečovatelská služba Vám bude poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi námi jako poskytovatelem a Vámi jako klientem.

Přejít nahoru