Pečovatelská služba
města Pečky

Vítejte!

Terénní a ambulantní sociální služby

Kontakt

797 977 088

základní informace, zavedení služby, poradenství

321 785 468

hlášení změn při poskytování služby
Kde sídlíme
Chvalovická 1042
289 11 Pečky
Poslání
Naším posláním je poskytovat potřebnou podporu, pomoc a péči osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
Nabídka

Služby pro Vás

Pečovatelská
služba

dle § 40 zákona o sociálních službách

Denní
stacionář

dle § 46 zákona o sociálních službách

Senior
klub

volnočasové aktivity pro seniory

Senior
doprava

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

pedikúra

Služby poskytujeme občanům Peček a přilehlých obcí do 15 km dojezdu.

O nás

Jsme příspěvkovou organizací města Pečky, jejímž účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytujeme podpůrné aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Naším posláním je poskytovat potřebnou podporu, pomoc a péči osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Sídlíme v Domě s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici čp. 1042 v Pečkách, vedle obchodního domu Tesco.

V budově se nachází středisko osobní hygieny, prádelna pečovatelské služby a denní stacionář pro seniory a senior klub.

mapa
Naše hodnoty

Principy poskytovaných služeb:

  • individuální přístup ke každému klientovi
  • respektování soukromí klienta
  • respektování lidské důstojnosti každého člověka
  • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
  • podpora samostatnosti
  • podpora udržení stávajících schopností a dovedností
  • podpora aktivního života
Respektujeme
Každý klient má svůj životní příběh
Přejít nahoru