Pečovatelská služba města Pečky

Pečovatelská služba města Pečky

Jsme příspěvkovou organizací města Pečky, jejímž účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování volnočasových aktivit pro seniory.

Našim posláním je poskytovat takovou pomoc a podporu osobám, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Potřebná pomoc vychází z  individuálních potřeb uživatelů a motivuje je k tomu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Poskytujeme tyto služby:

  • pečovatelská služba dle § 40 zákona o sociálních službách
  • denní stacionář pro seniory dle § 46 zákona o sociálních službách
  • Senior klub - volnočasové aktivity pro seniory (nejedná se o sociální službu dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)
Služby poskytujeme občanům Peček a přilehlých obcí. Pečovatelská služba města Pečky

Sídlíme v Domě s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici čp. 1042 v Pečkách, v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. V budově je též středisko osobní hygieny, prádelna pečovatelské služby a denní stacionář pro seniory.

Senior klub Pečovatelské služby města Pečky je umístěn v Klubovně ve druhém patře Domu s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici čp. 1042 v Pečkách.

Principy poskytovaných služeb:

  • respektování soukromí uživatele
  • respektování lidské důstojnosti každého člověka
  • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
  • podpora aktivního života

Na fotografii vidíte průčelí našeho sídla, na plánku města je jeho poloha.