Projekt „Nákup nového vozu pro pečovatelskou službu“

Cíl projektu:
Zkvalitnění dostupnosti pečovatelské služby zejména v menších obcích MAS Podlipansko tím, že se zakoupí nové
vozidlo pro terénní pracovníky, a tím se ušetří náklady na opravu stávajících vozů služby.

Přejít nahoru